• .....(....)...............COUCOU

  ......)../...Oooo......
  .....(_/.....(...).......
  ...............)../.......
  ..............(_/.........
  ......oooO..............
  .....(....)................PEU TU VOTER
  ET JE VOUS VOTE ET +5
  ......)../....Oooo.....
  .....(_/.....(....).......
  ...............)../........
  ..............(_/.........
  ...........................
  ......oooO...........MERCI
  .....(....)................
  ......)../....Oooo.....
  .....(_/.....(....)......
  ..............(_/.........
  ........................
  ....oooO.............alice
  .....(....)...............
  ......)../...Oooo....
  .....(_/.....(...).......
  ...............)../.......

 • Anonyme

  salut je vien de voté a tous tes defis peu tu passé & voté pour moi mercie a toi avec un+5 pour toi++